Inzem

Microsoft SQL Server 2012, Visual Studio 2010.

Softversko rešenje koje podržava kompletan postupak davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.Rešenje razvijeno u saradnji sa Upravom za zemljšte, GIZ-om i RGZ-om u okviru projekta "Strengthening municipal land management"

Detaljnije... »

Privredni monitor

Microsoft SQL Server 2008, MVC

Privredni monitor je servis namenjen privrednicima koji žele da na vreme budu obavešteni promenama u ponašanju svojih poslovnih partnera. Pored nadgledanja registra računa NBS u fazi izrade su i sevisi za nadgledanje promene statusa firmi, urednosti u plaćanju i drugi...

Detaljnije... »

Kontrola kvaliteta

MS Access 2007, VB 6.0

Projekat je reealizovan u saradnji sa kompanijom "Jugoinspekt" a.d. Beograd ". Implementirano rešenje u potpunosti podržava kompletan tok dokumenata u procesu laboratorijske analize prehrambenih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

Detaljnije... »

Fito

Microsoft SQL Server 2008 R2, Visual Studio 2005

Softversko rešenje koje podržava kompletan postupak u procesu kontrole uvoza bilja, đubriva i sredstava za zaštitu bilja.Projekat je realizovan u saradnji sa Upravom za bilje.

Detaljnije... »

Fibeh

Microsoft SQL Server 2008 R2, Visual Studio 2005

Softversko rešenje koje podržava kompletan postupak u procesu kontrole uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.Projekat je realizovan u saradnji sa Upravom za bilje.

Detaljnije... »

Centralni registar

Microsoft SQL Server 2008 R2, Visual Studio 2005

Centralni registar objekata i subjekata koji učestvuju u prometu ili prozvodnji hrane i hrane za životinje". Rešenje razvijeno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Detaljnije... »