Osnovni podaci

Adresa: Cerova 4, 11000 Beograd

PIB: 103247981

Mat.broj: 62146567

Žiro račun: 205-130683-16; Komercijalna banka ad Beograd

Kontakt

mail: office@pointsoft.rs

tel: 011/3910-797